Toàn bộ hàm xử lý chuỗi trong Excel | và ứng dụng tách họ tên và tên đệm

19
Rate this postDownload tài liệu:
Đăng ký Để nhận video mới:
Facebook hỗ trợ::

Bài giảng này mình sẽ hướng dẫn các bạn toàn bộ các hàm xử lý chuỗi trong Excel và ứng dụng tách họ tên và tên đệm. Nội dung gồm:
– cách sử dụng hàm chuỗi trong excel
– các hàm xử lý chuỗi trong excel
– hàm nối nhiều chuỗi trong excel
– nối chuỗi nhiều ô trong excel
– hàm nối chuỗi có điều kiện trong excel
– hàm nối dữ liệu trong excel
– cắt chuỗi trong excel
– hàm nối dữ liệu nhiều ô trong excel
– nối chuỗi ngày tháng trong excel
– hàm nối chuỗi nhiều ô trong excel
– tách họ tên trong excel
– cách tách họ tên đệm trong excel

Các hàm xử trong bài giảng bao gồm: Hàm Trim, hàm Proper, Hàm Upper, Hàm Lower, Hàm Len, Hàm Find, Hàm Left, Hàm Right, Hàm Mid, Hàm Replace, Hàm Rept, Hàm Search, Hàm Substitute, Hàm Text, Hàm Value, Hàm Exact, Hàm Char, Hàm Concatenate.

Chúc các bạn học tốt Excel!!!
#Gaexcel #ExcelChicken #CungHocExcel #ExcelCoBan #ExcelNangCao

Tag: xử lý chuỗi trong excel, gà excel, ga.excel, xử lý chuỗi trong excel, các hàm xử lý chuỗi trong excel, nhóm hàm xử lý chuỗi trong excel, hàm xử lý chuỗi trong excel, các hàm chuỗi trong excel, nhóm hàm chuỗi trong excel, cách sử dụng hàm chuỗi trong excel, hàm text trong excel, tách họ tên trong excel, cách tách họ tên đệm trong excel, học excel online, excel cơ bản, excel nâng cao, hàm excel thông dụng, excel cho kế toán, excel cho văn phòng, excel cho nhân sự, thủ thuật excel, bài tập excel

Xem thêm: https://thuthuat789.com/category/review

Nguồn: https://thuthuat789.com

19 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *