Giới thiệu công cụ Pen – Path, tạo vùng chọn bằng Quick Mask

0



GiangPM – Design Tutorials – Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong Thiết kế Đồ họa.

Tag: chuyển vùng chọn thành path trong photoshop, [vid_tags]

Xem thêm: https://thuthuat789.com/category/pc

Nguồn: https://thuthuat789.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *